0100112437-001 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH

0100112437-001 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCHNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
Mã số thuế 0100112437-001
Địa chỉ Sô 11 Láng Hạ – Phường Thành Công – Quận Ba Đình – Hà Nội.
Người đại diện Hồ Văn Tuấn ( sinh năm 1978 – Phú Thọ)
Điện thoại (04)39368547
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hà Nội
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0100112437-001 lần cuối vào 2021-10-23 19:48:32. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Ngành nghề buôn bán: Buôn bán ngân hàng 2.Những nghiệp vụ được phép tiến hành buôn bán: Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam được phép thực hành những hoạt động nghiệp vụ sau đây theo quy định của luật những Đơn vị nguồn hỗ trợ, Pháp lệnh ngoại hối và những quy định mang can dự về hoạt động của ngân hàng thương nghiệp: 2.1 Huy động vốn: – Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi mang kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác; – Ra mắt chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiểm để huy động vốn trong nước và nước ngoài; – Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của luật pháp; – Vay vốn của đơn vị nguồn hỗ trợ, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp; 2.2 Hoạt động nguồn hỗ trợ: – Cho vay; – Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và giấy má mang giá khác; – Bảo lãnh ngân hàng; – Ban trả tiền trong nước, bao trả tiền quốc tế; – Ra mắt thẻ nguồn hỗ trợ; – Những hình thức cấp nguồn hỗ trợ khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước bằng lòng; 2.3 Nhà cung cấp trả tiền và ngân quỹ: – Mở account trả tiền cho người dùng; – Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên account tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ đề nghị; – Mở account trả tiền tại đơn vị nguồn hỗ trợ khác; – Mở account tiền gửi, account trả tiền ở nước ngoài theo quy định của luật pháp về ngoại hối; – Phân phối những công cụ trả tiền; – Thực hành những nhà sản xuất trả tiền trong nước và quốc tế; – Thực hành nhà sản xuất trả tiền trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn hỗ trợ, thẻ ngân hàng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ; – Thực hành nhà sản xuất trả tiền quốc tế và những nhà sản xuất trả tiền khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước bằng lòng; – Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước – Tham dự hệ thống trả tiền quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước bằng lòng. 2. 4 Những hoạt động khác: – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp; – Tham dự đấu thầu tín phiếu ngân khố, mua, sang tên dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu ngân khố, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những giấy má mang giá khác trên thị phần tiền tệ; – Thực hành phân phối nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và quốc tế theo quy định của luật pháp; – Phó thác, nhận phó thác, đại lý trong những ngành can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; – Phân phối nhà sản xuất điều hành tiền mặt, giải đáp ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn; – Trả lời vốn đầu tư công ty, giải đáp mua, sang tên, thống nhất, sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư theo quy định của luật pháp; – Lưu ký chứng khoán, buôn bán vàng theo quy định của luật pháp; – Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty; – Nhà cung cấp môi giới tiền tệ;
6499 Hoạt động nhà sản xuất vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: 2. 4 Những hoạt động khác: – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp; – Tham dự đấu thầu tín phiếu ngân khố, mua, sang tên dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu ngân khố, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những giấy má mang giá khác trên thị phần tiền tệ; – Thực hành phân phối nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và quốc tế theo quy định của luật pháp; – Phó thác, nhận phó thác, đại lý trong những ngành can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; – Phân phối nhà sản xuất điều hành tiền mặt, giải đáp ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn; – Trả lời vốn đầu tư công ty, giải đáp mua, sang tên, thống nhất, sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư theo quy định của luật pháp; – Lưu ký chứng khoán, buôn bán vàng theo quy định của luật pháp; – Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty; – Nhà cung cấp môi giới tiền tệ; – Buôn bán bất động sản, cụ thể những hoạt động sau: + Mua, đầu tư, mang bất động sản để sử dụng làm hội sở buôn bán, địa điểm làm việc hoặc hạ tầng kho tàng dùng cho trực tiếp cho những hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam; + Cho thuê 1 phần hội sở buôn bán chưa sử dụng hết, thuộc mang của Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam; + Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. Trong thời hạn 3 năm, tính từ lúc ngày quyết định xử lý của cải bảo đảm là bất động sản, Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam phải sang tên, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để đảm bảo tỷ lệ đầu tư vào của cải cố định và mục đích sử dụng của cải cố định theo quy định tại Điều 40 Luật Những đơn vị nguồn hỗ trợ. “CHUYỂN ĐỔI TỪ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, GCN ĐKKD SỐ 0116000610 DO PHÒNG ĐKKD SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 30/12/2005” “CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0113024518 DO PHÒNG ĐKKD – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI CẤP NGÀY (Đối có những lĩnh vực nghề buôn bán mang điều kiện, Công ty chỉ buôn bán khi mang đủ điều kiện theo quy định của luật pháp)

Related Posts