0100112437-155 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT

0100112437-155 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤTNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT
Tên quốc tế JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM – TAN SON NHAT BRANCH
Tên viết loại bỏ VIETCOMBANK TÂN SƠN NHẤT
Mã số thuế 0100112437-155
Địa chỉ Số 366A33 trục đường Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện ĐẶNG NGUYÊN ĐĂNG ( sinh năm 1969 – Vĩnh Phúc)
Tuy nhiên ĐẶNG NGUYÊN ĐĂNG còn đại diện những công ty:

Điện thoại 9343137
Ngày hoạt động 2015-12-10
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0100112437-155 lần cuối vào 2021-09-20 20:13:53. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Ngành nghề buôn bán: Buôn bán ngân hàng 2.Những nghiệp vụ được phép tiến hành buôn bán: Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam được phép thực hành những hoạt động nghiệp vụ sau đây theo quy định của luật những Đơn vị nguồn đầu tư, Pháp lệnh ngoại hối và những quy định mang can dự về hoạt động của ngân hàng thương nghiệp: 2.1 Huy động vốn: – Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi mang kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác; – Ra mắt chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài; – Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của luật pháp; – Vay vốn của đơn vị nguồn đầu tư, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp; 2.2 Hoạt động nguồn đầu tư: – Cho vay; – Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và hồ sơ mang giá khác; – Bảo lãnh ngân hàng; – Bao trả tiền trong nước, bao trả tiền quốc tế; – Ra mắt thẻ nguồn đầu tư; – Những hình thức cấp nguồn đầu tư khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước bằng lòng; 2.3 Nhà cung cấp trả tiền và ngân quỹ: – Mở account trả tiền cho các bạn; – Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên account tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ đề nghị; – Mở account trả tiền tại đơn vị nguồn đầu tư khác; – Mở account tiền gửi, account trả tiền ở nước ngoài theo quy định của luật pháp về ngoại hối; – Cung cấp những dụng cụ trả tiền; – Thực hành những nhà sản xuất trả tiền trong nước và quốc tế; – Thực hành nhà sản xuất trả tiền trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn đầu tư, thẻ ngân hàng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ; – Thực hành nhà sản xuất trả tiền quốc tế và những nhà sản xuất trả tiền khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước bằng lòng; – Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước – Tham dự hệ thống trả tiền quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước bằng lòng.
6499 Hoạt động nhà sản xuất vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: 2. 4 Những hoạt động khác: – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp; – Tham dự đấu thầu tín phiếu ngân khố, mua, sang tên dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu ngân khố, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những hồ sơ mang giá khác trên thị phần tiền tệ; – Thực hành sản xuất nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và quốc tế theo quy định của luật pháp; – Giao phó, nhận phó thác, đại lý trong những ngành nghề can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; – Cung cấp nhà sản xuất điều hành tiền mặt, giải đáp ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn; – Trả lời vốn đầu tư công ty, giải đáp mua, sang tên, thống nhất, sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư theo quy định của luật pháp; – Lưu ký chứng khoán, buôn bán vàng theo quy định của luật pháp; – Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty; – Nhà cung cấp môi giới tiền tệ; – Buôn bán bất động sản, cụ thể những hoạt động sau: + Mua, đầu tư, có bất động sản để sử dụng làm hội sở buôn bán, địa điểm làm việc hoặc hạ tầng kho tàng dùng cho trực tiếp cho những hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam; + Cho thuê 1 phần hội sở buôn bán chưa sử dụng hết, thuộc có của Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam; + Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. Trong thời hạn 3 năm, bắt đầu từ ngày quyết định xử lý của cải bảo đảm là bất động sản, Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam phải sang tên, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để đảm bảo tỷ lệ đầu tư vào của cải cố định và mục đích sử dụng của cải cố định theo quy định tại Điều 40 Luật Những đơn vị nguồn đầu tư; – Thực hành hoạt động bảo lãnh bằng ngoại tệ và cho vay ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Related Posts