0100230800 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

0100230800 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAMNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Tên quốc tế VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết Vô hiệu hóa TECHCOMBANK
Mã số thuế 0100230800
Địa chỉ Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành thị Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện HỒ HÙNG ANH
Không những thế HỒ HÙNG ANH còn đại diện những công ty:

Điện thoại 39446368
Ngày hoạt động 1993-09-07
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0100230800 lần cuối vào 2021-09-25 06:11:35. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi mang kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác 2. Cấp nguồn đầu tư dưới những hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu phương tiện chuyển nhượng và thủ tục mang giá khác; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Tung ra thẻ nguồn đầu tư đ) Bao trả tiền trong nước. 3. Mở account trả tiền cho người mua 4. Cung cấp nhà cung cấp trả tiền trong nước: a) Cung cấp dụng cụ trả tiền; b) Thực hành nhà cung cấp trả tiền séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn đầu tư, thẻ ngân hàng, nhà cung cấp thu hộ và chi hộ. 5. Mở account: a) Mở account tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b) Mở account tại đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. 6. Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước. 7. Nhà sản xuất điều hành tiền mặt, giải đáp ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà cung cấp điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. 8. Trả lời vốn đầu tư công ty, giải đáp mua, sang tên, thống nhất, sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư. 9. Tham dự đấu thầu, mua, sang tên tín phiếu Ngân khố, phương tiện chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những thủ tục mang giá khác trên thị phần tiền tệ. 10. Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty. 11. Nhà sản xuất môi giới tiền tệ. 12. Tung ra chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật những đơn vị nguồn đầu tư, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 16. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 17. Buôn bán, phân phối nhà cung cấp ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà ước Việt Nam quy định. 18. Buôn bán, phân phối sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của luật pháp và hương dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 19. Lưu ký chứng khoán. 20. Buôn bán mua, sang tên vàng miếng. 21. Mua nợ. 22. Ví điện tử. 23. Đầu tư giao kèo mai sau trái phiếu Chính phủ. 24. Cung cấp sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.
6499 Hoạt động nhà cung cấp vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Những hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước hài lòng)

Related Posts