0103617147-005 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH QUẬN 7

0103617147-005 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH QUẬN 7NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH QUẬN 7
Tên quốc tế STANDARD CHARTERED BANK (VIETNAM) LIMITED – DISTRICT 7 BRANCH
Tên viết Vô hiệu hóa NGÂN HÀNG STANDARD CHARTERED – CHI NHÁNH QUẬN 7
Mã số thuế 0103617147-005
Địa chỉ Tầng 1, Phòng 302 và Phòng 303 – Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Nam Sài Gòn 1, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN THỊ THU THẢO
Tuy nhiên NGUYỄN THỊ THU THẢO còn đại diện những công ty:

Ngày hoạt động 2017-12-04
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0103617147-005 lần cuối vào 2021-10-05 18:32:39. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Huy động vốn: a. Nhận tiền gửi của đơn vị, tư nhân và những đơn vị nguồn hỗ trợ khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn và những loại tiền gửi khác; b. Lauching thủ tục sở hữu giá; c. Vay vốn của đơn vị nguồn hỗ trợ khác hoạt động tại Việt Nam và của đơn vị nguồn hỗ trợ nước ngoài; d. Vay vốn ngắn hạn của NHNN Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn; 2. Hoạt động nguồn hỗ trợ: a. Cho vay; b. Chiết khấu thương phiếu và thủ tục sở hữu giá khác; c. Bảo lãnh; d. Cấp nguồn hỗ trợ dưới hình thức khác theo quy định của NHNN; e. Thực hành hoạt động bao trả tiền. 3. Nhà sản xuất trả tiền và ngân quỹ: a. Mở account tiền gửi tại NHNN Việt Nam, tại những đơn vị nguồn hỗ trợ khác; b. Cung cấp những dụng cụ trả tiền; c. Thực hành những nhà sản xuất trả tiền; d. Thực hành những nhà sản xuất thu hộ và chi hộ; e. Thực hành nhà sản xuất thu và phát tiền mặt cho người dùng; f. Đơn vị hệ thống trả tiền nội bộ và tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng trong nước. 4. Buôn bán, phân phối nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
6499 Hoạt động nhà sản xuất nguồn vốn khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: 1. Góp vốn, mua cổ phần của những đơn vị nguồn hỗ trợ và những công ty khác theo quy định của luật pháp; 2. Tham dự thị phần tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đơn vị; 3. Thực hành buôn bán vàng; 4. Ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong những ngành nghề can hệ đến hoạt động ngân hàng thương nghiệp, kể cả việc điều hành của cải, nguồn vốn của đơn vị, tư nhân theo giao kèo; 5. Cung cấp những nhà sản xuất bảo hiểm theo quy định của luật pháp; 6. Cung cấp những nhà sản xuất trả lời nguồn vốn, tiền tệ thích hợp có tính năng hoạt động của ngân hàng; 7. Cung cấp nhà sản xuất, bảo quản hiện vật quý, thủ tục sở hữu giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và những nhà sản xuất khác theo quy định luật pháp; 8. Mua sang tên chứng khoán; 9. Bảo lãnh ra mắt những loại trái phiếu được phép ra mắt theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam; 10. Đại lý ra mắt những loại trái phiếu được phép ra mắt theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam; 11. Lưu ký chứng khoán; 12. Mua, sang tên nợ; 13. Cung ứng sản phẩm lãi suất cơ cấu cho tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ sở hữu lãi suất gắn có nguyên tố thị phần. 14. Cung ứng sản phẩm đầu tư tiền tệ ưu việt có những đồng tiền tham dự đàm phán là ngoại tệ đối có những đơn vị nguồn hỗ trợ, công ty được ra đời và hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam và người dùng là tư nhân tại Việt Nam, trên hạ tầng thứ tự nghiệp vụ và giải pháp phòng phòng ngừa rủi ro đã được Ngân hàng Standard Chartered vun đắp thích hợp có thông lệ quốc tế và luật pháp Việt Nam, đảm bảo an toàn và hiệu quả buôn bán. 15. Buôn bán, phân phối những sản phẩm phái sinh trong khuôn khổ Ngân Hàng Nhà Nước quy định.

Related Posts