0200124891 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

0200124891 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAMNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
Tên quốc tế VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết Vô hiệu hóa MSB
Mã số thuế 0200124891
Địa chỉ Số 54A Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Thượng – Quận Đống đa – Hà Nội.
Người đại diện Nguyễn Hoàng Linh
Bên cạnh đó Nguyễn Hoàng Linh còn đại diện những công ty:

Điện thoại Bị ẩn theo bắt buộc khách hàng
Ngày hoạt động 1998-08-27
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0200124891 lần cuối vào 2021-09-25 12:45:43. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác; Lauching chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài; Phân phối những nhà sản xuất trả tiền sau đây: Thực hành nhà sản xuất trả tiền trong nước bao gồm: séc, lệnh chi, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, uỷ nhiệm thu, thư nguồn hỗ trợ, thẻ ngân hàng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ; Thực hành nhà sản xuất trả tiền quốc tế và những nhà sản xuất trả tiền khác sau khi được NHNN chấp nhận; Mở account trả tiền cho các bạn; Phân phối những công cụ trả tiền; Buôn bán , sản xuất nhà sản xuất ngoại hối và sản phẩm phái sinh; Cấp nguồn hỗ trợ dưới những hình thức sau: Cho vay; Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và thủ tục sở hữu giá khác; Bảo lãnh ngân hàng; Lauching thẻ nguồn hỗ trợ; Bao trả tiền trong nước; bao trả tiền quốc tế; Những hình thức cấp nguồn hỗ trợ khác sau khi được NHNN chấp nhận; Những hoạt động buôn bán khác can dự đến hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận bằng văn bản; – Buôn bán mua, sang tên vàng miếng
6499 Hoạt động nhà sản xuất vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Phân phối nhà sản xuất điều hành tiền mặt, trả lời ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn; Mua sang tên trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu công ty; Thực hành nhà sản xuất môi giới tiền tệ; Giao phó, nhận phó thác, đại lý trong ngành nghề can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà sản xuất vốn đầu tư chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Những hoạt động trả tiền và thương lượng bằng thẻ nguồn hỗ trợ; Trả lời vốn đầu tư công ty, trả lời mua, sang tên, thống nhất, sáp nhập công ty và trả lời đầu tư; Mua, sang tên nợ;

Related Posts