0201311397 – CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG

0201311397 – CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNGCÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Tên quốc tế LG ELECTRONICS VIETNAM HAI PHONG CO., LTD
Tên viết Vô hiệu hóa LGEVH
Mã số thuế 0201311397
Địa chỉ Lô CN2, khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Tỉnh thành Hải Phòng, Việt Nam
Người đại diện JUNG HAI JIN
Điện thoại 0313820700
Điều hành bởi Cục Thuế TP Hải Phòng
Update mã số thuế 0201311397 lần cuối vào 2021-11-27 15:02:28. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
2610 Phân phối linh kiện điện tử
2630 Phân phối trang bị truyền thông
2640 Phân phối sản phẩm điện tử dân dụng
2651 Phân phối trang bị đo lường, rà soát, định hướng và điều khiển
2750 Phân phối đồ điện dân dụng
3312 Tu bổ máy móc, trang bị
3313 Tu bổ trang bị điện tử và quang học
3314 Tu bổ trang bị điện
4651 Bán sỉ máy vi tính, trang bị ngoại vi và apps
Chi tiết: Bán sỉ (không có mặt trên thị trường hạ tầng bán sỉ) máy vi tính, trang bị ngoại vi và apps do những Doanh nghiệp của Tập đoàn LG cung cấp, cung ứng.
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung ứng bán sỉ (không có mặt trên thị trường hạ tầng bán sỉ) những hàng hóa với mã HS thuộc những lực lượng: 3403, 3506, 3824, 3902, 3903, 3907, 3917, 3919, 3923, 3926, 4010, 4016, 4202, 4811, 4819, 4821, 4911 (chỉ được thực hành đối có các hàng hóa không hề là sách, báo và báo chí), 7210, 7212, 7220, 7318, 7320, 8003, 8205, 8302, 8413, 8415, 8418, 8421, 8450, 8451, 8471, 8480, 8481, 8501, 8504, 8505, 8506, 8508, 8509, 8516, 8517 (chỉ được thực hành đối có hàng hóa là điện thoại di động sở hữu nhãn hiệu LG do những Doanh nghiệp của Tập đoàn LG cung cấp), 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8529, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8541, 8542, 8543, 8544, 9004, 9006, 9032, 9405, 9612, 8523 , 9013, 9018, 9019, 9022, 8482, 9603, 9020, 9030 (đối có hàng hóa là trang bị lưu trữ thông báo đã ghi, chỉ được thực hành đối có trang bị lưu trữ cất nội dung là apps hệ thống và/hoặc apps công nghệ do những Doanh nghiệp của Tập đoàn LG cung cấp, cung ứng).
4791 Sang tên lẻ theo buộc phải đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Sang tên lẻ (không có mặt trên thị trường hạ tầng sang tay lẻ) theo buộc phải đặt hàng qua bưu điện hoặc internet những hàng hóa buôn bán hợp pháp tại Việt Nam do những Doanh nghiệp của Tập đoàn LG cung cấp, cung ứng.
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung ứng sang tay lẻ (không có mặt trên thị trường hạ tầng sang tay lẻ) những hàng hóa với mã HS thuộc những lực lượng: 3403, 3506, 3824, 3902, 3903, 3907, 3917, 3919, 3923, 3926, 4010, 4016, 4202, 4811, 4819, 4821, 4911 (chỉ được thực hành đối có các hàng hóa không hề là sách, báo và báo chí), 7210, 7212, 7220, 7318, 7320, 8003, 8205, 8302, 8413, 8415, 8418, 8421, 8450, 8451, 8471, 8480, 8481, 8501, 8504, 8505, 8506, 8508, 8509, 8516, 8517 (chỉ được thực hành đối có hàng hóa là điện thoại di động sở hữu nhãn hiệu LG do những Doanh nghiệp của Tập đoàn LG cung cấp), 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8529, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8541, 8542, 8543, 8544, 9004, 9006, 9032, 9405, 9612, 8523 , 9013, 9018, 9019 (đối có hàng hóa là trang bị lưu trữ thông báo đã ghi, chỉ được thực hành đối có trang bị lưu trữ cất nội dung là apps hệ thống và/hoặc apps công nghệ do những Doanh nghiệp của Tập đoàn LG cung cấp, cung ứng).
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7110 Hoạt động kiến trúc và giải đáp công nghệ với can dự
Chi tiết: Nhà sản xuất ngoại hình ô tô
7120 Rà soát và phân tách công nghệ
7212 Nghiên cứu công nghệ và lớn mạnh kỹ thuật trong ngành công nghệ công nghệ và kỹ thuật
Chi tiết: Nghiên cứu và lớn mạnh trang bị âm thanh tiêu khiển trên công cụ ô tô, ngoại hình ô tô; Nghiên cứu và lớn mạnh những sản phẩm điện, điện tử kỹ thuật cao
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu những hàng hóa với mã HS thuộc những lực lượng: 3403, 3506, 3824, 3902, 3903, 3907, 3917, 3919, 3923, 3926, 4010, 4016, 4202, 4811, 4819, 4821, 4911 (chỉ được thực hành đối có các hàng hóa không hề là sách, báo và báo chí), 7210, 7212, 7220, 7318, 7320, 8003, 8205, 8302, 8413, 8415, 8418, 8421, 8450, 8451, 8471, 8480, 8481, 8501, 8504, 8505, 8506, 8508, 8509, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8523, 8525, 8527, 8528, 8529, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8541, 8542, 8543, 8544, 9004, 9006, 9032, 9405, 9612, 4415, 5911, 7326, 7419, 7616, 8419, 8507, 8526, 8538; Thực hành quyền du nhập những hàng hóa với mã HS thuộc những lực lượng: 3403, 3506, 3824, 3902, 3903, 3907, 3917, 3919, 3923, 3926, 4010, 4016, 4202, 4811, 4819, 4821, 4911 (chỉ được thực hành đối có các hàng hóa không hề là sách, báo và báo chí), 7210, 7212, 7220, 7318, 7320, 8003, 8205, 8302, 8413, 8415, 8418, 8421, 8450, 8451, 8471, 8480, 8481, 8501, 8504, 8505, 8506, 8508, 8509, 8516, 8517 (chỉ được thực hành đối có hàng hóa là điện thoại di động sở hữu nhãn hiệu LG do những Doanh nghiệp của Tập đoàn LG cung cấp), 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8529, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8541, 8542, 8543, 8544, 9004, 9006, 9032, 9405, 9612, 8479, 8548.90.10, 8523 , 9013, 9018, 9019, 9022, 8482, 9603, 9020, 9030 (đối có hàng hóa là trang bị lưu trữ thông báo đã ghi, chỉ được thực hành đối có trang bị lưu trữ cất nội dung là apps hệ thống và/hoặc apps công nghệ do những Doanh nghiệp của Tập đoàn LG cung cấp, cung ứng).

Related Posts