0300852005 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

0300852005 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNGNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Tên viết loại bỏ orient commercial joint stock bank
Mã số thuế 0300852005
Địa chỉ Số 41( Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Trịnh Văn Tuấn
Không những thế Trịnh Văn Tuấn còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0838220960 – 382209
Ngày hoạt động 1998-10-29
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0300852005 lần cuối vào 2021-09-21 08:58:58. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4662 Bán sỉ kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Buôn bán mua, sang tay vàng miếng.
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi đơn vị thuộc những thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi mang kỳ hạn, không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam. – Thu nhận vốn ủy thác đầu tư và vững mạnh của những đơn vị trong nước. – Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và của những đơn vị nguồn hỗ trợ khác. – Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối có những đơn vị và tư nhân tùy theo thuộc tính và khả năng tài chính. – Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và hồ sơ mang giá. Hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần theo luật pháp hiện hành. – Làm nhà cung cấp trả tiền giữa những người dùng. – Thực hành buôn bán ngoại tệ, vàng bạc và trả tiền quốc tế, huy động những loại vốn từ nước ngoài và những nhà cung cấp ngân hàng khác trong quan hệ có nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. – Đại lý bảo hiểm theo quy định của luật pháp. – Buôn bán trái phiếu theo quy định của luật pháp. – Cấp nguồn hỗ trợ dưới những hình thức: + Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng; tái chiết khấu hồ sơ mang giá; + Lauching thẻ nguồn hỗ trợ + Bảo lãnh ngân hàng. – Mở account trả tiền cho người dùng – Mở account: + Mở account trả tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; + Mở account trả tiền tại đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài khác. – Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước. – Nhà cung cấp điều hành tiền mặt, trả lời ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà cung cấp điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. – Giải đáp vốn đầu tư công ty, trả lời mua sang tay, thống nhất, sát nhập công ty và trả lời đầu tư – Tham dự đấu thầu mua sang tay tín phiếu Ngân khố, dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những hồ sơ mang trị giá khác trên thị phần tiền tệ. – Nhà cung cấp môi giới tiền tệ. – Lauching chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật những đơn vị nguồn hỗ trợ, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. – Gửi, nhận gửi vốn của đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. – Ủy thác, đại lý trong ngành nghề can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. – Mua nợ – Bao trả tiền – Đầu tư giao kèo mai sau trái phiếu Chính phủ – Lưu ký chứng khoán – Buôn bán, phân phối sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước

Related Posts