0301219010-001 – NGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TNHH – CHI NHÁNH HÀ NỘI

0301219010-001 – NGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TNHH – CHI NHÁNH HÀ NỘINGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TNHH – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tên quốc tế BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – HANOI BRANCH
Tên viết Vô hiệu hóa BANGKOK BANK – HANOI
Mã số thuế 0301219010-001
Địa chỉ Phòng 3, tầng 3, Trọng tâm Quốc tế 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Đô thị Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện SIRIPORN KUNWEDSUWAN
Điện thoại (08) 3821 4396
Ngày hoạt động 2009-04-24
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0301219010-001 lần cuối vào 2021-10-08 21:33:09. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Ngân hàng Bangkok Đại chúng nghĩa vụ hữu hạn – Chi nhánh Hà Nội thực hành những hoạt động sau đây bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác; Tung ra chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài Cấp nguồn hỗ trợ dưới những hình thức sau đây: Cho vay Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và giấy má sở hữu giá khác Bảo lãnh ngân hàng Những hình thức cấp nguồn hỗ trợ khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước hài lòng Mở account trả tiền cho người dùng Cung cấp những công cụ trả tiền; Cung cấp những nhà sản xuất trả tiền sau đây: Thực hành nhà sản xuất trả tiền trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn hỗ trợ, thẻ ngân hàng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ; Thực hành nhà sản xuất trả tiền quốc tế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Được vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vay vốn của những đơn vị nguồn hỗ trợ, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của Luật pháp Mở account Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên account tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ yêu cầu Mở account trả tiền tại đơn vị nguồn hỗ trợ khác Mở account tiền gửi, account trả tiền ở nước ngoài. Mục đích, nội dung hoạt động của những account này thực hành theo quy định của luật pháp về ngoại hối Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước Tham dự đấu thầu tín phiếu Ngân khố, mua, sang tên dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân khố, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những giấy má sở hữu giá khác trên thị phần tiền tệ Mua, sang tên ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thực hành buôn bán vàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hài lòng; Được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành nghề can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thực hành nhà sản xuất điều hành tiền mặt, trả lời ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. Buôn bán, phân phối nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước quy định “CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHI NHÁNH PHỤ TẠI HÀ NỘI (BANGKOK BANK – HÀ NỘI) CÓ GCN SỐ: 107027 DO PHÒNG ĐKKD – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP NGÀY 30/09/1994” “CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0104006150 DO PHÒNG ĐKKD – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI CẤP NGÀY 24/04/2009”
6499 Hoạt động nhà sản xuất vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: 1. Bao trả tiền trong nước 2. Buôn bán, phân phối sản phẩm phái sinh lãi suất

Related Posts