0301232798-002 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH HÀ NỘI

0301232798-002 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH HÀ NỘINGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mã số thuế 0301232798-002
Địa chỉ Phòng số CP.01.01, Tầng trệt, Tháp 1, Phòng số CP1.02.01&02, Tầng 2, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thị thành Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện TẠ THỊ TUỆ ANH
Tuy nhiên TẠ THỊ TUỆ ANH còn đại diện những công ty:

Điện thoại Bị ẩn theo bắt buộc người mua
Ngày hoạt động 2009-02-10
Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0301232798-002 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: -Huy động vốn: Nhận tiền gửi của những đơn vị, tư nhân và những đơn vị khác dưới những hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn và những loại tiền gửi khác; Lauching thủ tục sở hữu giá; Vay vốn ngắn hạn của những đơn vị nguồn đầu tư khác hoạt động tại Việt Nam và của những đơn vị nguồn đầu tư nước ngoài; Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. -Hoạt động nguồn đầu tư: Cho vay; Chiết khấu thương phiếu và thủ tục sở hữu giá khác; Bảo lãnh; Cấp nguồn đầu tư dưới những hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. -Nhà cung cấp trả tiền và ngân quỹ: Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tại những đơn vị nguồn đầu tư khác; Sản xuất những công cụ trả tiền; Thực hành những nhà sản xuất thu hộ và chi hộ; Thực hành nhà sản xuất thu và phát tiền mặt cho người dùng; Đơn vị hệ thống trả tiền nội bộ và tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng trong nước. -Những hoạt động khác: Góp vốn, mua cổ phần của những đơn vị nguồn đầu tư và những công ty khác theo quy định của luật pháp; Tham dự thị trưởng tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước đơn vị; Thực hành buôn bán vàng; ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong những ngành can hệ đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc điều hành của cải, tài chính của đơn vị, tư nhân theo giao kèo; Sản xuất những nhà sản xuất bảo hiểm theo quy định của luật pháp. Sản xuất những nhà sản xuất trả lời vốn đầu tư, tiền tệ thích hợp có tính năng hoạt động của Ngân hàng; Sản xuất nhà sản xuất bảo quản hiện vật quý, thủ tục sở hữu giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và những nhà sản xuất khác theo quy định của luật pháp.

Related Posts