0301232798-003 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

0301232798-003 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNGNGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế 0301232798-003
Địa chỉ Số 35 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành thị Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người đại diện VÕ THÀNH KHA
Không những thế VÕ THÀNH KHA còn đại diện những công ty:

Điện thoại (028) 3829 2288
Ngày hoạt động 2009-05-14
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0301232798-003 lần cuối vào 2021-10-05 21:09:35. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: -Huy động vốn: Nhận tiền gửi của những đơn vị, tư nhân và những đơn vị khác dưới những hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi với kỳ hạn và những loại tiền gửi khác; Lauching thủ tục với giá; Vay vốn ngắn hạn của những đơn vị nguồn đầu tư khác hoạt động tại Việt Nam và của những đơn vị nguồn đầu tư nước ngoài; Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. -Hoạt động nguồn đầu tư: Cho vay; Chiết khấu thương phiếu và thủ tục với giá khác; Bảo lãnh; Cấp nguồn đầu tư dưới những hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. -Nhà sản xuất trả tiền và ngân quỹ: Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tại những đơn vị nguồn đầu tư khác; Cung cấp những công cụ trả tiền; Thực hành những nhà cung cấp thu hộ và chi hộ; Thực hành nhà cung cấp thu và phát tiền mặt cho người dùng; Đơn vị hệ thống trả tiền nội bộ và tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng trong nước. -Những hoạt động khác: Góp vốn, mua cổ phần của những đơn vị nguồn đầu tư và những công ty khác theo quy định của luật pháp; Tham dự thị trưởng tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước đơn vị; Thực hành buôn bán vàng; ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong những ngành can dự đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc điều hành của cải, nguồn vốn của đơn vị, tư nhân theo giao kèo; Cung cấp những nhà cung cấp bảo hiểm theo quy định của luật pháp. Cung cấp những nhà cung cấp giải đáp nguồn vốn, tiền tệ thích hợp có tính năng hoạt động của Ngân hàng; Cung cấp nhà cung cấp bảo quản hiện vật quý, thủ tục với giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và những nhà cung cấp khác theo quy định của luật pháp. -Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ trên thị phần trong nước. Mua, sang tên trái phiếu công ty bằng đồng Việt Nam trên thị phần trong nước.

Related Posts