0301232798 – NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)

0301232798 – NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)
Tên quốc tế HSBC Bank (Viet Nam) Ltd
Tên viết loại bỏ HSBC
Mã số thuế 0301232798
Địa chỉ Tầng 1, 2, 6 Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Timothy Mark Redvers Evans
Không những thế Timothy Mark Redvers Evans còn đại diện những công ty:

Điện thoại Bị ẩn theo đề nghị người mua
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0301232798 lần cuối vào 2021-11-19 17:18:04. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: -Huy động vốn: Nhận tiền gửi của những đơn vị, tư nhân và những đơn vị khác dưới những hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi với kỳ hạn và những loại tiền gửi khác; Lauching thủ tục với giá; Vay vốn ngắn hạn của những đơn vị nguồn đầu tư khác hoạt động tại Việt Nam và của những đơn vị nguồn đầu tư nước ngoài; Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. -Hoạt động nguồn đầu tư: Cho vay; Chiết khấu thương phiếu và thủ tục với giá khác; Bảo lãnh; Cấp nguồn đầu tư dưới những hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. -Nhà sản xuất trả tiền và ngân quỹ: Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tại những đơn vị nguồn đầu tư khác; Cung cấp những công cụ trả tiền; Thực hành những nhà sản xuất thu hộ và chi hộ; Thực hành nhà sản xuất thu và phát tiền mặt cho người dùng; Đơn vị hệ thống trả tiền nội bộ và tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng trong nước. -Những hoạt động khác: Góp vốn, mua cổ phần của những đơn vị nguồn đầu tư và những công ty khác theo quy định của luật pháp; Tham dự thị trưởng tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước đơn vị; Thực hành buôn bán vàng; ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong những ngành can hệ đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc điều hành của cải, tài chính của đơn vị, tư nhân theo giao kèo; Cung cấp những nhà sản xuất bảo hiểm theo quy định của luật pháp. Cung cấp những nhà sản xuất trả lời nguồn vốn, tiền tệ thích hợp sở hữu tính năng hoạt động của Ngân hàng; Cung cấp nhà sản xuất bảo quản hiện vật quý, thủ tục với giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và những nhà sản xuất khác theo quy định của luật pháp. -Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ trên thị phần trong nước. Mua, sang tên trái phiếu công ty bằng đồng Việt Nam trên thị phần trong nước. -Buôn bán, phân phối sản phẩm nảy sinh lãi suất; -Thực hành hoạt động buôn bán, phân phối nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước quy định. -Lưu ký chứng khoán
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm

Related Posts