0301452948 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

0301452948 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Tên quốc tế ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết Vô hiệu hóa ACB
Mã số thuế 0301452948
Địa chỉ 442 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 05 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Đỗ Minh Toàn
Tuy nhiên Đỗ Minh Toàn còn đại diện những công ty:

Điện thoại 8334085 – 8395179
Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0301452948 lần cuối vào 2021-10-28 11:09:38. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4662 Bán sỉ kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua sang tên vàng trang sức, mỹ nghệ. Buôn bán mua, sang tên vàng miếng.
4773 Sang tên lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Mua sang tên vàng trang sức, mỹ nghệ
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi với kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác. 2. Cấp nguồn hỗ trợ dưới những hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và thủ tục với giá khác; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Tung ra thẻ nguồn hỗ trợ; đ) Bao trả tiền trong nước. 3. Mở account trả tiền cho các bạn. 4. Phân phối nhà sản xuất trả tiền trong nước: a) Phân phối dụng cụ trả tiền; b) Thực hành nhà sản xuất trả tiền séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn hỗ trợ, thẻ ngân hàng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ. 5. Mở account: a) Mở account tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b) Mở account tại đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. 6. Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước. 7. Nhà cung cấp điều hành tiền mặt, trả lời ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. 8. Giải đáp vốn đầu tư công ty, trả lời mua, sang tên, thống nhất, sáp nhập công ty và trả lời đầu tư. 9. Nhà cung cấp môi giới tiền tệ. 10. Tung ra chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật những đơn vị nguồn hỗ trợ, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 11. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 12. Tham dự đấu thầu, mua, sang tên tín phiếu Ngân khố, dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những thủ tục với giá khác trên thị phần tiền tệ. 13. Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty. 14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 16. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 17. Buôn bán, phân phối nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà ước Việt Nam quy định. 18. Buôn bán, phân phối sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của luật pháp và hương dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 19. Mua nợ. 20. Đầu tư giao kèo mai sau trái phiếu Chính phủ. 21. Ví điện tử.
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm

Related Posts