0309103635-009 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦN

0309103635-009 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦNNGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦN
Mã số thuế 0309103635-009
Địa chỉ Số 1, xa lộ Trường Sơn, khu phố Bình Con đường 2, Phường An Bình, Thị thành Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN TIẾN DŨNG ( sinh năm 1984 – Hà Tĩnh)
Điện thoại 06503737684
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Update mã số thuế 0309103635-009 lần cuối vào 2021-11-29 14:11:56.


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Hoạt động theo Giấy phép số 106/GP-NHNN ngày 17/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ra đời và hoạt động của Ngân hàng 100% vốn nước ngoài. 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác. 2. Cấp nguồn đầu tư dưới những hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và thủ tục sở hữu giá khác; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Lauching thẻ nguồn đầu tư; e) Bao trả tiền trong nước; 3. Mở account trả tiền cho người dùng. 4. Phân phối nhà sản xuất trả tiền trong nước: a) Phân phối dụng cụ trả tiền; b) Thực hành nhà sản xuất trả tiền séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn đầu tư, thẻ ngân hàng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ. 5. Mở account: a) Mở account tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b) Mở account tại đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. 6. Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước. 7. Nhà cung cấp điều hành tiền mặt, giải đáp ngân hàng, nguồn vốn; những nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. 8. Trả lời nguồn vốn công ty, giải đáp mua, sang tay, thống nhất, sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư. 9. Tham dự đấu thầu, mua, sang tay tín phiếu Ngân khố, dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những thủ tục sở hữu giá khác trên thị phần tiền tệ. 10. Mua, sang tay trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty. 11. Nhà cung cấp môi giới tiền tệ. 12. Lauching chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật những Đơn vị nguồn đầu tư, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 16. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành nghề can hệ đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 17. Buôn bán, sản xuất nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. 18. Buôn bán, sản xuất sản phẩm phái sinh về lãi suất trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế. 19. Lưu ký chứng khoán. 20. Buôn bán vàng miếng. 21. Ví điện tử. 22. Đầu tư giao kèo ngày mai trái phiếu Chính phủ. 23. Mua nợ.

Related Posts