0309103635-018 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN

0309103635-018 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒNNGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN
Tên quốc tế SHINHAN BANK VIETNAM LIMITED – DONG SAI GON BRANCH
Tên viết loại bỏ SHBVN – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN
Mã số thuế 0309103635-018
Địa chỉ LD 01-03 và LD 01-04, Tòa nhà Lexington, số 67, trục đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thị thành Thủ Đức, Thị thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện LÊ THỊ HÀ THANH
Điện thoại 028 3528 7900
Ngày hoạt động 2016-07-19
Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0309103635-018 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Hoạt động theo Giấy phép số 106/GP-NHNN ngày 17/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ra đời và hoạt động của Ngân hàng 100% vốn nước ngoài. 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác. 2. Cấp nguồn hỗ trợ dưới những hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và hồ sơ sở hữu giá khác; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Ra mắt thẻ nguồn hỗ trợ; e) Bao trả tiền trong nước; 3. Mở account trả tiền cho người mua. 4. Cung cấp nhà cung cấp trả tiền trong nước: a) Cung cấp công cụ trả tiền; b) Thực hành nhà cung cấp trả tiền séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn hỗ trợ, thẻ ngân hàng, nhà cung cấp thu hộ và chi hộ. 5. Mở account: a) Mở account tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b) Mở account tại đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. 6. Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước. 7. Nhà cung cấp điều hành tiền mặt, trả lời ngân hàng, nguồn vốn; những nhà cung cấp điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. 8. Giải đáp nguồn vốn công ty, trả lời mua, sang tay, thống nhất, sáp nhập công ty và trả lời đầu tư. 9. Tham dự đấu thầu, mua, sang tay tín phiếu Ngân khố, dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những hồ sơ sở hữu giá khác trên thị phần tiền tệ. 10. Mua, sang tay trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty. 11. Nhà cung cấp môi giới tiền tệ. 12. Ra mắt chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật những Đơn vị nguồn hỗ trợ, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 16. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành nghề can dự đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 17. Buôn bán, phân phối nhà cung cấp ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. 18. Buôn bán, phân phối sản phẩm phái sinh về lãi suất trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế. 19. Lưu ký chứng khoán. 20. Buôn bán vàng miếng. 21. Ví điện tử. 22. Đầu tư giao kèo mai sau trái phiếu Chính phủ. 23. Mua nợ.

Related Posts