0309103635-027 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHẠM HÙNG

0309103635-027 – NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHẠM HÙNGNGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHẠM HÙNG
Tên quốc tế SHINHAN BANK VIETNAM LIMITED – PHAM HUNG BRANCH
Tên viết loại bỏ SHBVN – CHI NHÁNH PHẠM HÙNG
Mã số thuế 0309103635-027
Địa chỉ Tầng 1, 38 tòa nhà Keangnam Hà Nội, tuyến phố Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành thị Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện KIM YONG KU
Điện thoại 028 3528 7900
Ngày hoạt động 2019-07-30
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0309103635-027 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Hoạt động theo Giấy phép số 106/GP-NHNN ngày 17/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về có mặt trên thị trường và hoạt động của Ngân hàng 100% vốn nước ngoài. 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác. 2. Cấp nguồn vốn vay dưới những hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu phương tiện chuyển nhượng và thủ tục sở hữu giá khác; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Lauching thẻ nguồn vốn vay; e) Bao trả tiền trong nước; 3. Mở account trả tiền cho các bạn. 4. Cung cấp nhà sản xuất trả tiền trong nước: a) Cung cấp dụng cụ trả tiền; b) Thực hành nhà sản xuất trả tiền séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn vốn vay, thẻ ngân hàng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ. 5. Mở account: a) Mở account tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b) Mở account tại đơn vị nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. 6. Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước. 7. Nhà cung cấp điều hành tiền mặt, giải đáp ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. 8. Trả lời vốn đầu tư công ty, giải đáp mua, sang tay, thống nhất, sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư. 9. Tham dự đấu thầu, mua, sang tay tín phiếu Ngân khố, phương tiện chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những thủ tục sở hữu giá khác trên thị phần tiền tệ. 10. Mua, sang tay trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty. 11. Nhà cung cấp môi giới tiền tệ. 12. Lauching chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật những Đơn vị nguồn vốn vay, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của đơn vị nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 16. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành nghề can hệ đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 17. Buôn bán, sản xuất nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. 18. Buôn bán, sản xuất sản phẩm phái sinh về lãi suất trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế. 19. Lưu ký chứng khoán. 20. Buôn bán vàng miếng. 21. Ví điện tử. 22. Đầu tư giao kèo ngày mai trái phiếu Chính phủ. 23. Mua nợ.

Related Posts