0312650437 – CÔNG TY TNHH GRAB

0312650437 – CÔNG TY TNHH GRABCÔNG TY TNHH GRAB
Tên quốc tế GRAB COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ GRAB
Mã số thuế 0312650437
Địa chỉ Tòa nhà Mapletree Business Center, Số 1060 Đại lộ Nguyễn Văn – Phường Tân Phong – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Lim Yen Hock
Điện thoại Bị ẩn theo bắt buộc khách hàng
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0312650437 lần cuối vào 2021-11-23 18:15:01. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung ứng, bán sỉ thẻ những loại (CPC 622)
4741 Sang tay lẻ máy vi tính, trang bị ngoại vi, softwave và trang bị viễn thông trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Sang tay lẻ trang bị điện tử, điện thoại di động, trang bị viễn thông khác, sang tay lẻ thẻ cào nạp tiền vào kiểu dáng điện thoại di động (CPC 632)
4791 Sang tay lẻ theo bắt buộc đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Thực hành quyền cung ứng sang tay lẻ những hàng hóa không thuộc diện cấm cung ứng, theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hành theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 632)
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung ứng sang tay lẻ những hàng hóa không thuộc diện cấm cung ứng, theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện tránh theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hành theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 632)
4931 Chuyên chở hành khách các con phố bộ trong nội ô, ngoại ô (trừ vận chuyển bằng ô tô buýt)
(CPC 7121, 7122)
4932 Chuyên chở hành khách các con phố bộ khác
(CPC 7121, 7122)
4933 Chuyên chở hàng hóa bằng các con phố bộ
(CPC 7123)
5229 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ khác can hệ đến vận chuyển
chi tiết: giao nhận hàng hóa , thu phát những chứng từ vận chuyển, nhà sản xuất thu hộ, chi hộ tiền hàng (trừ hóa lỏng khí để chuyển vận và hoạt động can hệ đến vận chuyển các con phố hàng không). (CPC 742)
5310 Bưu chính
Chi tiết: Nhà cung cấp chuyển phát nhanh, nghĩa là nhà sản xuất gồm lượm lặt, chia chọn, chuyển vận và phát trong nước hoặc quốc tế: (a) Thông báo dưới dạng văn bản, diễn tả trên bất kỳ hình thức vật lý nào, bao gồm cả: – Nhà cung cấp mang lai ghép (hybrid mail service); – Thông báo lăng xê trực tiếp (direct mail). Trừ việc xử lý những vật gửi là thông báo dưới dạng văn bản mang giá cước nhà sản xuất thấp hơn: – 10 lần giá cước của 1 bức thư tiêu chuẩn gửi trong nước ở nấc khối lượng trước hết; – 9 Đô-la Mỹ (đô la) khi gửi quốc tế; có điều kiện tổng khối lượng của những vật phẩm này không quá 2000 gam (b) Kiện và những hàng hóa khác. Xử lý những vật phẩm không ghi địa chỉ người nhận (non-addressed items) (CPC 7512**)
5320 Chuyển phát
(CPC 7512)
5610 Nhà hàng và những nhà sản xuất ăn uống chuyên dụng cho lưu động
Chi tiết: Nhà cung cấp sản xuất thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643)
5820 Xuất bản softwave
chi tiết: phân phối softwave. (CPC 842)
6201 Lập trình máy vi tính
(CPC 842)
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(CPC 841)
6209 Hoạt động nhà sản xuất khoa học thông báo và nhà sản xuất khác can hệ đến máy vi tính
(CPC 849)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can hệ
(Công ty không được sản xuất “nhà sản xuất thông báo trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý đàm phán (mang mã CPC 843**) và nhà sản xuất truyền dẫn dữ liệu và tin (mang mã số CPC 7523**))
6312 Cổng thông báo
(Công ty phải tuân thủ những quy định về cấp phép setup trang thông báo điện tử tổng hợp tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về điều hành, sản xuất, sử dụng nhà sản xuất mạng và thông báo trên Internet; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông báo và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động điều hành, sản xuất, sử dụng thông báo trên trang thông báo điện tử và Internet xã hội)
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Buôn bán bất động sản (thực hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Buôn bán bất động sản 2014)
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: Nhà cung cấp trả lời điều hành (trừ trả lời nguồn vốn, kế toán, luật pháp). (CPC 865) (Công ty không được sản xuất nhà sản xuất trọng tài hòa giải đối có mâu thuẫn thương nghiệp giữa những thương gia, nhà sản xuất pháp lý, nhà sản xuất thuế, kiểm toán và kế toán; không được sản xuất nhà sản xuất trả lời về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được sản xuất nhà sản xuất nghiên cứu thị phần và dò la quan niệm công chúng hoạt động trong ngành nghề lăng xê; không được thực hành nhà sản xuất trả lời việc làm, học nghề, điều khoản mang can hệ đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7120 Rà soát và phân tách khoa học
(CPC 8672)
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: nhà sản xuất thương nghiệp điện tử. (công ty mang phận sự tuân thủ những điều kiện quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương nghiệp điện tử, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về điều hành, sản xuất, sử dụng nhà sản xuất mạng và thông báo trên Internet, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương nghiệp và Luật Điều hành ngoại thương về hoạt động mua sang tay hàng hóa và những hoạt động can hệ trực tiếp đến mua sang tay hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị kinh tế mang tài chính nước ngoài tại Việt Nam)

Related Posts