0313055543 – CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG HCMC CE COMPLEX

0313055543 – CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG HCMC CE COMPLEXCÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG HCMC CE COMPLEX
Tên quốc tế SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD
Tên viết loại bỏ SEHC
Mã số thuế 0313055543
Địa chỉ Lô I-11, Trục đường D2, Khu Kỹ thuật cao – Phường Tăng Nhơn Phú B – Tỉnh thành Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Youn Chel Woon
Điện thoại 0862855999
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0313055543 lần cuối vào 2021-10-09 13:50:16. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
2640 Cung ứng sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Cung ứng, lắp ráp, gia công, tiếp thị và buôn bán những loại linh kiện, phụ kiện và những sản phẩm viễn thông/tin học/Internet hoặc những trang bị, trang bị y tế và những phụ tùng, linh kiện, phụ kiện của những sản phẩm, trang bị với thương hiệu Samsung
3312 Tu chỉnh máy móc, trang bị
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu đối sở hữu những mặt hàng thuộc những đội ngũ hàng với mã số HS 4202, 7321, 8415, 8418, 8422, 8450, 8471, 8506, 8509, 8516, 8517, 8518, 8520, 8521, 8522, 8525, 8528, 8529, 8544, 2811, 2901, 2902, 3204, 3208, 3209, 3212, 3307, 3403, 3506, 3810, 3811, 3901, 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4009, 4010, 4016, 4415, 4811, 4819, 4821, 4823, 5911, 6307, 6815, 7007, 7019, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7211, 7304, 7306, 7307, 7312, 7318, 7320, 7326, 7411, 7419, 7408, 7605, 7606, 7607, 7608, 7616, 7907, 8003,8204, 8207, 8302, 8305, 8310, 8311, 8413, 8414, 8421, 8459, 8461, 8477, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8507, 8508, 8513, 8515, 8519, 8523, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8541, 8542, 8543, 8545, 8548, 9001, 9003, 9013, 9025, 9026, 9031, 9405, 9603 theo quy định của luật pháp Việt Nam. Thực hành quyền xuất khẩu những hàng hóa là vật tư, linh kiện, cụm linh kiện và phụ kiện, cung ứng do Doanh nghiệp trực tiếp nhập cảng vào Việt Nam. Thực hành quyền nhập cảng đối sở hữu những mặt hàng thuộc những đội ngũ hàng với mã số HS 3903, 4202, 7321, 8415, 8418, 8422, 8450, 8471, 8506, 8509, 8516, 8517, 8518, 8520, 8521, 8522, 8525, 8528, 8529, 8544 kính 3D mã số HS 9004909000 và 9018, 9022, 9027, 2811, 2901, 2902, 3204, 3208, 3209, 3212, 3307, 3403, 3506, 3810, 3811, 3901, 3902, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4009, 4010, 4016, 4415, 4811, 4819, 4821, 4823, 5911, 6307, 6815, 7007, 7019, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7211, 7304, 7306, 7307, 7312, 7318, 7320, 7326, 7411, 7419, 7408, 7605, 7606, 7607, 7608, 7616, 7907, 8003,8204, 8207, 8302, 8305, 8310, 8311, 8413, 8414, 8421, 8459, 8461, 8477, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8507, 8508, 8513, 8515, 8519, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8541, 8542, 8543, 8545, 8548, 9001, 9003, 9013, 9025, 9026, 9031, 9405, 9603 theo quy định của luật pháp Việt Nam. Thực hành quyền sản xuất bán sỉ những hàng hóa với mã số HS 4202, 7321, 8415, 8418, 8422, 8450, 8471, 8506, 8509, 8516, 8518, 8521, 8522, 8525, 8528, 8544, 8517, 8519, 8529 (không kể băng, đĩa hoặc dụng cụ lưu trữ thông báo đã được ghi hình dưới mọi hình thức chất liệu), 9018, 9022, 9027, 2811, 2901, 2902, 3204, 3208, 3209, 3212, 3307, 3403, 3506, 3810, 3811, 3901, 3902, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4009, 4010, 4016, 4415, 4811, 4819, 4821, 4823, 5911, 6307, 6815, 7007, 7019, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7211, 7304, 7306, 7307, 7312, 7318, 7320, 7326, 7411, 7419, 7408, 7605, 7606, 7607, 7608, 7616, 7907, 8003,8204, 8207, 8302, 8305, 8310, 8311, 8413, 8414, 8421, 8459, 8461, 8477, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8507, 8508, 8513, 8515, 8519, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8541, 8542, 8543, 8545, 8548, 9001, 9003, 9013, 9025, 9026, 9031, 9405, 9603 theo quy định của luật pháp Việt Nam.
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền sản xuất sang tay lẻ (không có mặt trên thị trường địa điểm sang tay lẻ) những hàng hóa với mã số HS 4202, 7321, 8415, 8418, 8422, 8450, 8471, 8506, 8509, 8516, 8518, 8521, 8522, 8525, 8528, 8544, 8517, 8519, 8529 (không kể băng, đĩa hoặc dụng cụ lưu trữ thông báo đã được ghi hình dưới mọi hình thức chất liệu), 9018, 9022, 9027, 2811, 2901, 2902, 3204, 3208, 3209, 3212, 3307, 3403, 3506, 3810, 3811, 3901, 3902, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4009, 4010, 4016, 4415, 4811, 4819, 4821, 4823, 5911, 6307, 6815, 7007, 7019, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7211, 7304, 7306, 7307, 7312, 7318, 7320, 7326, 7411, 7419, 7408, 7605, 7606, 7607, 7608, 7616, 7907, 8003,8204, 8207, 8302, 8305, 8310, 8311, 8413, 8414, 8421, 8459, 8461, 8477, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8507, 8508, 8513, 8515, 8519, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8541, 8542, 8543, 8545, 8548, 9001, 9003, 9013, 9025, 9026, 9031, 9405, 9603 theo quy định của luật pháp Việt Nam.
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: Nhà cung cấp giải đáp điều hành chung, nhà cung cấp giải đáp điều hành tiếp thị, nhà cung cấp giải đáp điều hành cung ứng, nhà cung cấp giải đáp quan hệ công chúng, nhà cung cấp can hệ đến giải đáp điều hành (Công ty không được sản xuất: nhà cung cấp trọng tài hòa giải đối sở hữu mâu thuẫn thương nghiệp giữa những nhà buôn, nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; nhà cung cấp giải đáp về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; hoạt động can hệ thuộc ngành nghề truyền bá; nhà cung cấp giải đáp giáo dục, việc làm, học nghề, điều khoản với can hệ đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7210 Nghiên cứu và tăng trưởng thực nghiệm công nghệ khi không và công nghệ
Chi tiết: Nghiên cứu tăng trưởng những sản phẩm, trang bị điện tử khoa học cao, những sản phẩm ứng dụng hiện đại vận dụng
8620 Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Chi tiết: Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp (không tạm cư bệnh nhân) Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa bác sỹ gia đình (không tạm cư bệnh nhân)
9521 Tu chỉnh trang bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: Sản xuất những nhà cung cấp can hệ đến hoạt động cung ứng, lắp ráp, gia công, tiếp thị và buôn bán những sản phẩm bao gồm nhưng không hạn chế nhà cung cấp sau sang tay hàng cho khách; giúp đỡ công nghệ, buôn bán và sản xuất nhà cung cấp bảo hành, tu sửa những sản phẩm do công ty cung ứng tại Việt Nam

Related Posts