0316720237 – NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0316720237 – NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên quốc tế KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED – HO CHI MINH CITY BRANCH
Mã số thuế 0316720237
Địa chỉ Tòa nhà Sun Wah Tower, Số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện CHATUPORN BOOZAYA-ANGOOL
Điện thoại (84) (090) 965 3995
Ngày hoạt động 2021-02-24
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0316720237 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác. – Cấp nguồn hỗ trợ dưới những hình thức sau đây: Cho vay; Chiết khấu, tái chiết khấu phương tiện chuyển nhượng và thủ tục sở hữu giá khác; Bảo lãnh ngân hàng; Tung ra thẻ nguồn hỗ trợ; Bao trả tiền trong nước; Mở account trả tiền cho người mua. – Phân phối những nhà sản xuất trả tiền trong nước: Phân phối dụng cụ trả tiền; Thực hành nhà sản xuất trả tiền séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn hỗ trợ, thẻ ngân hàng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ. – Mở account: Mở account tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Mở account tại đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. – Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước. – Nhà cung cấp điều hành tiền mặt, giải đáp ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. – Giải đáp vốn đầu tư công ty, giải đáp mua, sang tên, thống nhất, sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư. – Tham dự đấu thầu, mua, sang tên tín phiếu Ngân khố, phương tiện chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những thủ tục sở hữu giá khác trên thị phần tiền tệ. – Mua, sang tên trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty. – Nhà cung cấp môi giới tiền tệ. – Tung ra chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật những Đơn vị nguồn hỗ trợ, Luật Chứng khoản, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. – Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. – Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. – Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành can hệ đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Related Posts