1500235918 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH LONG

1500235918 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH LONGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH LONG
Mã số thuế 1500235918
Địa chỉ 24 Trục đường 3/2 – Phường 1 – Đô thị Vĩnh Long – Vĩnh Long.
Người đại diện
Điện thoại 070-822341
Ngày hoạt động 1998-12-10
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Long
Loại hình DN Tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp
Hiện trạng Đang hoạt động (được cấp thông tin MST)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1500235918 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Related Posts