1800547026 – SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG

1800547026 – SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANGSỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG
Mã số thuế 1800547026
Địa chỉ Trục đường D5, Khu HC UBND tỉnh – Phường V – Thị thành Vị Thanh – Hậu Giang.
Người đại diện
Điện thoại 878979
Ngày hoạt động 2004-02-25
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang
Loại hình DN Tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp
Hiện trạng Đang hoạt động (được cấp thông tin MST)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1800547026 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Related Posts