2300847785 – CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM

2300847785 – CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAMCÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Tên quốc tế ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
Mã số thuế 2300847785
Địa chỉ Số 06, tuyến đường 11, VSIP Bắc Ninh – Phường Phù Chẩn – Thị thành Từ Sơn – Bắc Ninh.
Người đại diện Jin Juhyung
Điện thoại 0222 376 5901
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 2300847785 lần cuối vào 2021-11-15 10:10:28. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
2220 Cung ứng sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Cung ứng, gia công và sơn mạ: – Pin và những phòng ban của pin bao gồm: cell, PCM và ăng ten, băng dính, khung (khung trên, khung dưới, khung giữ), nhãn. – Mạch tích hợp kiểm soát an ninh cho pin thứ cấp và những phòng ban của mạch tích hợp kiểm soát an ninh cho pin thứ cấp bao gồm: PMP và PTC
2610 Cung ứng linh kiện điện tử
Chi tiết: – Cung ứng, gia công và sơn mạ: + Pin và những phòng ban của pin bao gồm: Cell, PCM và ăng ten + Mạch tích hợp kiểm soát an ninh cho pin thứ cấp và những phòng ban của mạch tích hợp kiểm soát an ninh cho pin thứ cấp bao gồm: PMP và PTC. – Cung ứng và gia công bộ cảm biến

Related Posts