3600891970 – CTY TNHH ADVANCED MULTITECH ( VN )

3600891970 – CTY TNHH ADVANCED MULTITECH ( VN )CTY TNHH ADVANCED MULTITECH ( VN )
Mã số thuế 3600891970
Địa chỉ KCN Nhơn Trạch 3 – – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai.
Người đại diện
Điện thoại 0613 560 426
Ngày hoạt động 2007-05-30
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai
Loại hình DN Những đơn vị tư nhân nước ngoài khác hoạt động SXKD không theo Luật ĐTNN
Hiện trạng Đang hoạt động (được cấp thông tin MST)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 3600891970 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Related Posts