4000463830-011 – SHERATON INTERNATIONAL, INC (CTY TNHH KDV VINACAPITAL HỘI AN)

4000463830-011 – SHERATON INTERNATIONAL, INC (CTY TNHH KDV VINACAPITAL HỘI AN)SHERATON INTERNATIONAL, INC (CTY TNHH KDV VINACAPITAL HỘI AN)
Mã số thuế 4000463830-011
Địa chỉ Thôn 1, xã Điện Dương – Tỉnh Quảng Nam – Quảng Nam
Người đại diện
Ngày hoạt động 2008-10-17
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam
Loại hình DN Những đơn vị tư nhân nước ngoài khác hoạt động SXKD không theo Luật ĐTNN
Trạng thái Ngừng hoạt động và đã đóng MST
Update mã số thuế 4000463830-011 lần cuối vào 2021-07-31 20:33:40. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Related Posts