5800001097 – VIỄN THÔNG LÂM ĐỒNG

5800001097 – VIỄN THÔNG LÂM ĐỒNGVIỄN THÔNG LÂM ĐỒNG
Mã số thuế 5800001097
Địa chỉ Số 8, Trần gian Phú – Phường 3 – Thành thị Đà Lạt – Lâm Đồng.
Người đại diện Trần gian Thanh Nam
Điện thoại 063 3822643
Ngày hoạt động 1998-08-29
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 5800001097 lần cuối vào 2021-10-01 14:58:16. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
2610 Phân phối linh kiện điện tử
2620 Phân phối máy vi tính và đồ vật ngoại vi của máy vi tính
2630 Phân phối đồ vật truyền thông
– Phân phối vật tư, đồ vật viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông;
4220 Vun đắp dự án công ích
– Vun đắp, lắp đặt, bảo dưỡng những dự án viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông ;
4651 Bán sỉ máy vi tính, đồ vật ngoại vi và ứng dụng
4652 Bán sỉ đồ vật và linh kiện điện tử, viễn thông
– Bán sỉ vật tư, đồ vật viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông;
4741 Sang tay lẻ máy vi tính, đồ vật ngoại vi, ứng dụng và đồ vật viễn thông trong những shop chuyên doanh
– Sang tay lẻ vật tư, đồ vật viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông;
6110 Hoạt động viễn thông sở hữu dây
6120 Hoạt động viễn thông không dây
6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh
6190 Hoạt động viễn thông khác
– Buôn bán nhà cung cấp và sản phẩm truyền thông;
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động nhà cung cấp kỹ thuật thông báo và nhà cung cấp khác can dự đến máy vi tính
6312 Cổng thông báo
6492 Hoạt động cấp nguồn đầu tư khác
– Buôn bán nhà cung cấp nguồn vốn, nguồn đầu tư, ngân hàng (chỉ hoạt động khi được cơ quan sở hữu thẩm quyền Nhà nước cho phép);
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê
– Buôn bán bất động sản, cho thuê văn phòng.
7110 Hoạt động kiến trúc và giải đáp công nghệ sở hữu can dự
– Dò hỏi, giải đáp, kiểu dáng những dự án viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông ;
7310 Quảng bá
– Buôn bán nhà cung cấp quảng bá
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
– Cho thuê máy móc, trang đồ vật chuyên ngành nghề viễn thông, kỹ thuật thông báo, điện tử, tin học; cơ sở vật chất viễn thông;
8220 Hoạt động nhà cung cấp can dự đến những cuộc gọi
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
– Đơn vị sự kiện;
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Xuất du nhập vật tư, đồ vật viễn thông, kỹ thuật thông báo và truyền thông;
9511 Tu tạo máy vi tính và đồ vật ngoại vi
9512 Tu tạo đồ vật liên lạc

Related Posts