5800005214 – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG NAM

5800005214 – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG NAMDOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG NAM
Tên quốc tế PHUONG NAM PRIVATE ENTERPRISE
Mã số thuế 5800005214
Địa chỉ Số 893 – 895, Nguyễn Văn Cừ – Phường Lộc Phát – Tỉnh thành Bảo Lộc – Lâm Đồng.
Người đại diện Phạm Đức Nguyên
Tuy nhiên Phạm Đức Nguyên còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0932643094 (LM KTT)
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng
Chạy theo xu hướng mã số thuế 5800005214 lần cuối vào 2021-10-18 17:28:40. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
0126 Trồng cây cà phê
0127 Trồng cây chè
0141 Chăn nuôi trâu, bò
Chi tiết: Mua sang tay và chăn nuôi trâu, bò
0145 Chăn nuôi lợn
Chi tiết: Mua sang tay và chăn nuôi lợn
0146 Chăn nuôi gia cầm
(Chi tiết : Mua sang tay và chăn nuôi gia cầm)
1076 Cung cấp chè
Chi tiết: Chế biến chè, chè ướp hương
1077 Cung cấp cà phê
3511 Cung cấp điện
Chi tiết: Cung cấp điện năng lượng mặt trời
3512 Truyền tải và sản xuất điện
Chi tiết: Truyền tải và sản xuất điện năng lượng mặt trời
4632 Bán sỉ thực phẩm
(Chi tiết : Bán sỉ chè, bán sỉ cà phê)
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết : Bán sỉ phân bón, thu mua cà phê)
4933 Chuyên chở hàng hóa bằng con đường bộ
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Related Posts