Tra cứu tên người đại diện luật pháp LÝ HỒNG KỲ

Tra cứu tên người đại diện luật pháp LÝ HỒNG KỲ
Lý Hồng Kỳ

Mã số thuế tư nhân: 0304229320
Người đại diện: Lý Hồng Kỳ
Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÚ LAND

Mã số thuế: 3702784689
Người đại diện: LÝ HỒNG KỲ
Thửa đất số 1682, Tờ bản đồ 131, Khu Phố 1A, Phường An Phú, Đô thị Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Related Posts